درباره فروشگاه
ویستا یعنی علم،دانش و فرهنگ.
تیم ویستا، تک به تک محصولاتش انحصاری و نتیجه ی تلاش شبانه روزی اعضاست. اعضای تیم با توانایی های مختلف در تلاش برای ارائه خدمت به شما عزیزان میباشد و نیت دیگر از تشکیل این تیم و ارایه این خدمات، اختصاص دادن بخشی از درآمد فروشگاه به امور خیر و حمایت حیوانات است. تیم ما بر آن است تا فایل هایی درخور شما با کیفیت عالی و طراحی خاص به شما ارائه کند. امیدواریم تلاش ما در پیشرفت شما موثر باشد..
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1400/06/08
تعداد محصولات اضافه شده : 2
تعداد فروشهای کاربر : 0
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By filekaran.com

   برنامه ها و کاربرگهاي رسيدگي حسابرسي تحت اکسل

ali ph 1397/08/30 دسته بندی : مدیرت 7
برنامه ها و کاربرگهاي کامل رسيدگي حسابرسي در 64 فايل اکسل که همگي در يک فايل zip قراردارند
فهرست برنامه ها و کاربرگهاي رسيدگي:
برنامه ريزي و کنترل
گزارش تکميل حسايرسي
جدول تفکيک وظايف حسابرسي
گزارش نکات عمده
نکات انتقالي به دوره هاي آتي
نکات معوق
چک ليست بررسي عمليات حسابرسي
توضيحات صاحبکار
نامه مديريت
تائيديه مديران
جدول زمانبندي ارائه اطلاعات
صورتجلسه برنامه ريزي
برنامه زماني مراحل کار
خلاصه ساعات کار
برگ تخصيص ساعات کار در ماه
برنامه حسابرسي - برنامه ريزي و کنترل
بررسي کلي / تحليلي
برنامه رسيدگي بررسي کلي صورتهاي مالي
يادداشتهاي بررسي تحليلي
خلاصه پنج ساله صورتهاي مالي
بررسي رويدادهاي بعد از تاريخ ترازنامه
چک ليست تداوم فعاليت
سرمايه
برنامه رسيدگي سرمايه
صورت ريز سهامداران
اندوخته ها و سود و زيان انباشته
برنامه رسيدگي به اندوخته ها
کاربرگ رسيدگي به تعديلات سنواتي
اندوخته قانوني
اندوخته توسعه و تکميل (سرمايه اي)
ساير اندوخته ها
بدهي ها
کاربرگ اصلي بدهيها
برنامه رسيدگي بدهيها
کاربرگ تائيديه هاي ارسالي
اسناد پرداختني تجاري
حسابهاي پرداختني تجاري (بستانکاران تجاري)
اسناد پرداختني غير تجاري
ساير حسابهاي پرداختني
سود سهام پيشنهادي و پرداختني
پيش دريافتها
ذخيره بازخريد سنوات
اسناد پرداختني بلند مدت
حسابهاي پرداختني بلند مدت
ذخيره هزينه هاي معوق
ماليات عملکرد (کاربرگ اصلي)
برنامه رسيدگي ماليات عملکرد
تسهيلات مالي دريافتي (کاربرگ اصلي)
برنامه رسيدگي
جدول تسهيلات مالي دريافتي
دارائيها
دارائيهاي ثابت مشهود (کاربرگ اصلي)
برنامه رسيدگي دارائيهاي ثابت
پرسشنامه سيستم کنترلهاي داخلي دارائيهاي ثابت
پوشش بيمه اي دارائيهاي ثابت
انطباق استهلاک جاري دارائيهاي ثابت با سرفصلهاي هزينه
زمين
ساختمان
تاسيسات
ماشين آلات
ابزار آلات
قالبها
وسائط نقليه
اثاثيه و منصوبات
دارائيهاي درجريان تکميل
سفارشات سرمايه اي
پيش پرداختهاي سرمايه اي
اقلام سرمايه اي نزد انبار
اضافات (خريد) دارائيهاي ثابت
دارائيهاي فروخته شده
نقل و انتقالات و تعديلات
سرمايه گذاريها
دارائيهاي نا مشهود (کابرگ اصلي)
حق الامتياز تلفن
حق الامتياز آب
حق الامتياز برق
حق الامتياز گاز
حق امتياز نرم افزارها
سرقفلي
ساير دارائيها (کاربرگ اصلي)
حصه بلندمدت وام کارکنان
اسناد دريافتني بلند مدت
حسابهاي دريافتني بلند مدت
مخارج قبل از بهره برداري
موجوديهاي جنسي
برنامه رسيدگي موجوديهاي جنسي
پرسشنامه سيستم کنترل داخلي موجوديها
پوشش بيمه اي موجوديها
جدول ارزشيابي
خلاصه گستردگي رسيدگيها
موجودي مواد اوليه
موجودي قطعات يدکي
موجودي کالاي در جريان ساخت
موجودي کالاي ساخته شده
پيمانهاي در جريان پيشرفت
برنامه نظارت بر انبارگرداني
دستورالعمل انبارگرداني
نقشه موقعيت مکاني انبارگرداني
مکاتبات انبارگرداني
نمونه هاي حسابرسي
اقلام ناباب , فاسد و راکد
اقلام سرمايه اي نزد انبار
فهرست کالاي اماني ديگران نزد شرکت
فهرست کالاي اماني شرکت نزد ديگران
کاربرگ تائيديه هاي انبارگرداني
شماره و تاريخ آخرين مدارک صادره
اسامي و ساعات کارکرد پرسنل ناظر بر انبارگرداني
ليستهاي شمارش
حسابها و اسناد دريافتني
برنامه رسيدگي حسابهاي دريافتني
اسناد دريافتني تجاري
حسابهاي دريافتني تجاري
اسناد دريافتني غير تجاري
ساير حسابهاي دريافتني
پيش پرداختها
سفارشات
ذخيره مطالبات مشکوک الوصول
موجودي نقد و بانک
برنامه رسيدگي نقد و بانک
موجودي نزد بانکها
تنخواه گردانها
موجودي صندوق
اوراق بهاء دار
اسناد در جريان وصول
شرح (چارت) سيستم دريافت و پرداخت
آزمون رعايت روش
نقاط ضعف کنترلهاي داخلي
رسيدگي به دريافت بانکها
رسيدگي به پرداخت بانکها
سرمايه گذاري کوتاه مدت در شرکتها
شرکتهاي عضو گروه و وابسته
سرمايه گذاري درشرکتهاي عضو گروه و وابسته
برنامه رسيدگي
طلب از شرکتهاي گروه و وابسته
بدهي به شرکتهاي گروه و وابسته
پرسشنامه حسابرسي شرکتهاي فرعي
برنامه حسابرسي تلفيقي
جداول تلفيق
صورت حساب سود و زيان
فروش کالا و خدمات
برنامه رسيدگي فروش کالا و خدمات
پرسشنامه سيستم کنترل داخلي فروش ؛ درآمدها و دريافتها
شرح (چارت) سيستم فروش و دريافت
آزمون رعايت روشها
نقاط ضعف سيستم فروش
بررسي تحليلي
قيمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته
برنامه رسيدگي
پرسشنامه سيستم کنترل داخلي خريد؛ هزينه ها و پرداختها
کاربرگ هزينه ها
شرح (چارت) سيستم خريد
آزمون رعايت سيستم خريد
نقاط ضعف سيستم خريد
شرح (چارت) سيستم مصرف
آزمون رعايت سيستم مصرف
نقاط ضعف سيستم مصرف
رسيدگي به حساب خريد
رسيدگي به حساب مصرف
ارزيابي سيستم کنترل داخلي حقوق و دستمزد
شرح(چارت) سيستم حقوق و دستمزد
آزمون رعايت سيستم حقوق و دستمزد
نقاط ضعف سيستم حقوق و دستمزد
رسيدگي ضمني حقوق و دستمزد
دستمزد مستقيم (کاربرگ اصلي)
حقوق و دستمزد
ليست دوازده ماهه حقوق و دستمزد
سربار توليد
ساير هزينه ها
جدول محاسبات قيمت تمام شده محصولات
هزينه هاي اداري و تشکيلاتي
هزينه هاي توزيع و فروش
هزينه هاي مالي


خالص ساير درآمدها و هزينه هاي عملياتي
خالص ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي
اقلام غير مترقبه
حسابرسي مبتني بر ريسک ( فهرست )
تاثير تغيير در رويه هاي حسابداري
صورت گردش وجوه نقد
تعهدات و بدهيهاي احتمالي(انتظامي)
اصلاحات پيشنهادي
اطلاحات طبقه بندي
کاربرگهاي تهيه صورتهاي مالي
ساير کاربرگهاي حسابداري
صورت ريز نکات عمده
صورت ريز نقاط ضعف کنترلهاي داخلي
چک ليست اطلاعاتي که بايد در صورتهاي مالي افشاء گردد
چک ليست رعايت مفاد قانون تجارت

خرید و دانلود | 5,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط