درباره فروشگاه
ویستا یعنی علم،دانش و فرهنگ.
تیم ویستا، تک به تک محصولاتش انحصاری و نتیجه ی تلاش شبانه روزی اعضاست. اعضای تیم با توانایی های مختلف در تلاش برای ارائه خدمت به شما عزیزان میباشد و نیت دیگر از تشکیل این تیم و ارایه این خدمات، اختصاص دادن بخشی از درآمد فروشگاه به امور خیر و حمایت حیوانات است. تیم ما بر آن است تا فایل هایی درخور شما با کیفیت عالی و طراحی خاص به شما ارائه کند. امیدواریم تلاش ما در پیشرفت شما موثر باشد..
گزارشات
تاریخ تاسیس : 1400/06/08
تعداد محصولات اضافه شده : 2
تعداد فروشهای کاربر : 0
افراد آنلاین :
رنک فروش کاربر :
کدهای ویژه
Powered By filekaran.com

   پروژه تحقیقاتی مقدمه ای بر توربین های GE,MS5001-25MW-Frame5

محمدعلی مقیسه 1398/03/09 دسته بندی : فنی و مهندسی 0

پروژه تحقیقاتی مقدمه ای برتوربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5

این مقاله خیلی ارزشمندمربوط به واحدهای نیروگاه گازی ازنوع GE,MS5001-25MW-Frame5
است که کشور آمریکا سازنده آن می باشد . بخاطرحمایت از دانشجویان عزیز وگرامی این مقاله ارزشمند را با کمترین قیمت برایشان تدارک دیده ایم . این توربین نوعی ازموتورهای احتراق داخلی به حساب می آید که بدلیل کاربرد فراوان در تولید انرژی نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتی ها در حمل و نقل تجاری و نظامی می باشد که در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است .


فصل اول

مقدمه ای بر توربین های

GE,MS5001-25MW-Frame5

واحد های نیروگاه گازی از نوع GE ,MS5001-25MW Frame 5 ساخت کشور آمریکا می باشند که هر واحد آن از اجزاء کمپرسور ، اتاق احتراق ، قطعات انتقال ، توربین ، اگزوز، گیربکس و ژنراتور تشکیل می گردند.

توربین گازی یکی از انواع مولد قدرت که بدلیل کاربرد وسیع آن در تولید انرژی در نیروگاههای زمینی و نیز عامل حرکت کشتیهای در حمل و نقل تجاری و نظامی در زندگی انسان اهمیت فراوان یافته است . توربین  گاز در حقیقت نوعی از موتورهای احتراق داخلی محسوب می شود .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول مقدمه ای بر توربین هایGE,MS5001-25MW-Frame5   

1-1مقدمه.......................................

فصل دوم- مقدمه ای برخوردگی داغ

...............................................

2-1 خوردگی داغ......................................

2-2 واکنشهای مربوط به تشکیل مواد خورنده در فرایندهای احتراق  

2-2-1 گوگرد....................................

2-2-2 سدیم.....................................

2-2-3 وانادیوم.................................

2-3 تشکیل رسوب......................................

2-4 تأثیر ناخالصیها بر خوردگی داغ...................

2-4-1 اثر ترکیبات وانادیوم.....................

2-4-2 اثر سولفات سدیم..........................

2-4-3 اثر کلرید................................

2-4-4 اثر گوگرد................................

2-5 روشهای مطالعه خوردگی داغ........................

2-5-1 روش مشعلی(Burner Rig Test) ...................

2-5-2 روش کوره ای (Furnace Test) ...................

2-5-3 روش بوته ای(Crucible Test) ...................

2-5-4 روشهای جدید در بررسی آلیاژهای مقاوم به خوردگی داغ 

2-6 مکانیزم های خوردگی داغ..........................

2-6-1 مرحلۀ شروع خوردگی داغ....................

2-6-2 مراحل پیشرفت خوردگی داغ..................

2-6-2-1 روشهای انحلال نمکی(Fluxing) ................

2-6-2-2 خوردگی ناشی از جزء رسوب................

2-7 خوردگی نیکل تحت اثر یون سولفات

(Sulphate- Induced Corrosin of Nickel) ..........................

2-7-1 خوردگی نیکل ناشی از سولفات در اتمسفرهای اکسیژن حاویSO3

2-7-2 خوردگی نیکل ناشی از سولفات ..............

2-8 خوردگی آلیاژهای پایه نیکل و کبالت ناشی از سولفات در حضور اکسیژن حاوی SO3 ............................................

2-8-1-1 خوردگی آلیاژهای نیکل کرم ناشی از یون سولفات در محیط اکسیژن حاویSO3 ........................................

2-8-1-2 خوردگی آلیاژ "Co-Cr" در مقایسه با آلیاژ "Ni-Cr" در محیط یون سولفات در محیط اکسیژن حاوی SO3 .................

2-8-1-3 خوردگی آلیاژهای(M=Ni,Cr,..)M-Al در محیط سولفات در حضور

 2-8-2 فلاکسینگ Al2 O3 Cr2 O3 ......................

2-8-3 تأثیرات MoO3,WO3 ........................

2-8-3 تأثیرات مخلوط سولفات.....................

2-9 خوردگی داغ ناشی از وانادات......................

2-9-1 مثالهای از مطالعات ترموگراویمتریک .......

2-9-2 روش مشعلی................................

2-9-3 خوردگی داغ ناشی از مخلوط سولفاتها و وانادتها 

2-9-4 کنترل ناشی از سولفات و وانادات...........

2-10 خوردگی ناشی از نمکهای دیگر ....................

2-10-1 تأثیر کلرید.............................

3-1 پوششهای محافظ در برابر خوردگی داغ...............

3-2 تاریخچه بکارگیری پوشش های محافظ............

3-2-1 پوشش های نفوذی...........................

3-2-2 پوششهای آلومینیدی ساده...................

3-2-3 پوششهای آلومینیدی اصلاح شده...............

3-3 تخریب پوششهای نفوذی........................

3-3-1 تخریب پوششهای آلومینیدی ساده.............

3-3-2 تخریب پوششهای آلومینیدی اصلاح شده.........

4-1 مقدمه ای بر اکسیداسیون و سولفیداسیون ...........

4-2 محیطهای حاوی واکنشگرهای مخلوط...................

4-3 تأثیر مراحل آغازین فرآیند اکسیداسیون بر روند کلی

4-4 تشکیل لایه اکسید روی آلیاژهای دوتایی ............

4-4-1 اکسیداسیون انتخابی یک عامل آلیاژی .......

4-4-2 تشکیل همزمان اکسیدهای عامل آلیاژی در پوسته بیرونی

4-4-2-1 محلولهای جامد اکسید ...................

2-4-2-2 تشکیل متقابل اکسیدهای غیر محلول........

4-4-3 رفتار اکسیداسیون آلیاژهای حاوی کرم، نیکل و کبالت  

4-4-3-1 فرایند اکسیداسیون آلیاژهایCo-Cr ........

4-4-3-2 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Ni-Cr .......

4-4-3-3 فرایند اکسیداسیون آلیاژهای Fe-Cr .......

4-5 مکانیزم اکسیداسیون آلیاژهای چند جزئی............

4-6 تأثیر بخار آب بر رفتار اکسیداسیون...............

4-7 واکنشهای سولفیداسیون ...........................

4-7-1 سولفید آلیاژهای دوتاییNi-Cr ,Co-Cr ,Fe-Cr ....

4-7-1-1 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Co –Cr ....

4-7-1-2 مکانیزم سولفیداسیون آلیاژهای Ni-Cr ,Fe-Cr

4-7-1-3 تأثیر عنصر اضافی آلومینیوم بصورت عنصر سوم آلیاژی

4-7-1-3 تأثیر سولفیداسیون مقدماتی روی رفتار اسیداسیون بعدی  

4-8 روند سولفیداسیون دمای بالای فلزات در SO2+O2+SO2 ..

4-8-1 دیاگرام های پایداری فاز اکسیژن گوگرد ..

4-8-2 خوردگی نیکل در SO2 .......................

4-8-2-1 مکانیزم واکنش در دماهای 500 و 600 درجه سانتی گراد   

4-8-2-2 مکانیزم واکنش در بالای دمای 600 درجه سانتیگراد   

4-8-2-3 وابستگی واکنش سیستم Ni-SO2 به دما ......

4-8-3 خوردگی نیکل در SO3+SO2+O2 ................

4-8-4 خوردگی کبالت در SO2+O2+SO2 ...............

4-8-5 خوردگی آهن در SO2+O2+SO2 .................

4-8-6 خوردگی منگنز در SO2 ......................

4-8-7 خوردگی کرم در SO2 ........................

4-8-8 تأثیرات پوسته های اکسید های تشکیل شده اولیه بر رفتار بعدی قطعه در اتمسفر گازهای محتوی سولفور .................

4-8-8-1-نفوذ سولفور از میان پوسته های آلومینا(Al2 O3) و کرمیا (Cr2O3) ...............................................

4-8-9 مثالهایی از رفتار خوردگی درجه حرارت بالای آلیاژهای نیکل در محیط های حاویSO2+O2 , SO2 .............................

4-8-9-1 رفتار واکنش آلیاژ Cr % 20-Ni در SO2+O2+SO2    خرید و دانلود | 25,000 تومان

گزارش تخلف به پلیس سایت
مطالب مرتبط